วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงพยาบาล จุฬา Chulalongkorn Hospital

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
www.chulalongkornhospital.go.th/
Faculty of Medicine Chulalongkorn University - Chulalongkorn Hospital King Chulalongkorn Hospital.โรงพยาบาล จุฬา Chulalongkorn Hospital

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - วิกิพีเดีย
th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย โดยดำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 136 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 1873 ...โรงพยาบาล จุฬา Chulalongkorn Hospital

โรงพยาบาลจุฬา
www.chula.osaly.com/
เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นใหม่ตามโครงการพัฒนาระบบนัดหมายการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางและตรวจสอบหนังสือส่งตัวล่วงหน้าทางweb site ...โรงพยาบาล จุฬา Chulalongkorn Hospital

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.md.chula.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์ จุฬา, แพทย์จุฬา, แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ...โรงพยาบาล จุฬา Chulalongkorn Hospital

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.vet.chula.ac.th/~sah/
น้องๆ สี่ขาก็มีหัวใจนะ. โรคไต ใครๆ ก็เป็นได้. ฉันเป็น snake นะจ๊ะ ไม่ใช่ snack. ไม่ขมก็เป็นยา(พิษ)ได้นะ. การผ่าตัดแก้ไขภาวะหลอดลมตีบ (Tracheal collapse) ด้วยวิธีการใช้ ...โรงพยาบาล จุฬา Chulalongkorn Hospital

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา : ศูนย์มะเร็ง เคมีบำบัด รักษาโรคมะเร็ง ตรวจมะเร็ง ...
www.chulacancer.net/
รพ.จุฬาฯ ศูนย์ข้อมูลมะเร็ง รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็ง เคมีบำบัด รักษาโรคมะเร็ง ตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก เนื้องอก ฉายรังสี โดยอ.แพทย์จุฬา ...โรงพยาบาล จุฬา Chulalongkorn Hospital